S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Právní asistenti

Petr Janda
Petr Janda

Tel.: +420 602 646 160

E-mail: janda@scholzmaly.cz

 

Petr Janda studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Již od prvního ročníku studia našel uplatnění jako právní asistent v advokátní kanceláři s mezinárodní klientelou zabývající se generální právní praxí, zejména pak právem občanským a obchodním.

 

V rámci mimoškolních aktivit se věnuje organizování seminářů, fundraisingu či například přípravě veletrhu právních pracovních příležitostí pod hlavičkou European Law Students' Association. Hojně se také účastní simulovaných soudních řízení z různých oblastí soukromého práva.

 

Jeho pracovní náplň v naší kanceláři tvoří zejména podpora advokátů a advokátních koncipientů převážně v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního a stavebního.

 

Petra Gabrhelová
Petra Gabrhelová

Tel.: +420 602 646 160
E-mail: gabrhelova@scholzmaly.cz

 

Petra Gabrhelová v současné době studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 

Pracovní zkušenosti v oboru práva sbírá již od prvního ročníku svého studia. Před nástupem do naší kanceláře působila jako právní asistentka v tuzemské advokátní kanceláři věnující se většině právních oborů a stejně tak pracovala na jednom z pražských státních zastupitelství.

 

Ve svém volném čase se věnuje různorodým aktivitám v rámci členství v European Law Students' Association, kde mimo jiné působí také jako fotografka.

 

Petra je v naší kanceláři stabilní oporou advokátů a advokátních koncipientů, a to převážně v oblastech práva občanského a obchodního. Aktivně se též zajímá o právo duševního vlastnictví či oblast mediace a mimosoudního řešení sporů.